Christopher Small


ex-libires christopher small
ex-libires christopher small

El fons donat per Christopher Small és especialment important per la qualitat que té i pel fet que és únic, per la seva temàtica, en el context de les biblioteques universitàries del nostre país. La major part dels 458 volums que l’integren se centren en la música i destaquen els que tracten de l’etnomusicologia, la sociologia musical i la música popular –especialment l’afroamericana: jazz, blues, soul…