Estudis Marítims


Rw 2.0

El Fons d’Estudis Marítims recull diferents materials i documents produïts des del

GESPM (Grup d’Estudis Socials de Pesca Marítima) de la UdG, la Càtedra d’Estudis Marítims de la UdG i el Museu de la Pesca de Palamós.
La Biblioteca de la UdG dóna suport tècnic i d’edició a la publicació d’aquests materials i documents, i acull el catàleg dels fons de Documare, el Centre de Documentació de la Pesca i el Mar (Universitat de Girona – Ajuntament de Palamós).