Aerocart


L’any 2019 la Cartoteca de la UdG va rebre el donatiu de fotografies aèries de l’empresa gironina Aerocart, fundada pel senyor Fortunato Martínez l’any 1987 i activa fins al 2008.

L’ingrés d’aquest fons representa una aportació al coneixement cartogràfic del territori gironí. Es tracta d’un fons format per 106 carpetes que contenen fotografies aèries, plànols de vol, mapes topogràfics, ortofotomapes i altre material cartogràfic de suport.  

La Biblioteca ha inventariat tot el contingut de les carpetes: un total de 4289 fotografies aèries fetes entre el 1987 i el 2009 a rius, municipis, carreteres i finques de les comarques gironines i, en alguns casos, de les barcelonines. La majoria de fotografies són a escala 1:5.000, una escala detallada òptima per estudiar l’evolució i els canvis que ha patit el territori.

Les fotografies les acompanyen diferents documents que ajuden a conèixer com eren els procediments del treball cartogràfic: ressenyes de punts de suport, fitxes d’ajustament, gràfics de vol, informes de vol fotogramètrics, certificats de calibració, CD-ROM i disquets. 

Les carpetes contenen també documents històrics dels anys 1920 i 1950 que permeten veure amb precisió els límits de municipis com el Port de la Selva, la Selva de Mar i Roses. 

Destaquen també especialment les fotografies i documentació entorn dels rius gironins: Ter, Ridaura, Fluvià, Freser, Muga, Onyar, Llobregat d’Empordà, Orlina i Anyet.

L’ingrés d’aquest Fons Aerocart ha de permetre conèixer i estudiar millor els canvis que ha patit el territori: noves infraestructures, projectes d’urbanització, ordenació de nuclis urbans i canvis que han afectat els cursos dels rius gironins.

  • Consulta:  Biblioteca del Campus Barri Vell. Cartoteca
  • Procedència: Donatiu de Fortunato Martínez
  • Data d’ingrés: 2019
  • Citeu com: Fons Aerocart (Universitat de Girona)
  • Adreça web:  https://fonsespecials.udg.edu/fons-aerocart/