Institució Catalana d’Història Natural


Rw 2.0

El Fons de la ICHN reuneix un total de 768 llibres i unes 420 revistes. Aquesta documentació es troba a la Biblioteca de la Universitat de Girona, al campus de Montilivi. Va ser una donació feta l’any 1998. La Institució Catalana d’Història Natural ha fet donació de les publicacions pròpies i de moltes altres procedents dels intercanvis amb institucions d’arreu del món (Argentina, Japó, Portugal, Suïssa, etc.). En l’acord de cessió entre la ICHN i la UdG es va estipular que els socis de la Institució podrien consultar el Fons encara que no fossin estudiants de la Universitat de Girona.

La Biblioteca de la UdG no només es fa càrrec del manteniment, de la catalogació i de la gestió del Fons cedit per la ICHN, sinó que també s’ocupa dels intercanvis vigents que mantenia la Institució. Això representa uns 155 intercanvis de revistes.

La valoració que es fa de les publicacions cedides és molt positiva. Hi ha publicacions dels anys vint que no es troben ni a la Biblioteca de Catalunya, i, de fet, la Universitat de Girona és l’única universitat catalana que té molts d’aquests títols. La gran quantitat d’exemplars també ha servit per completar títols que ja hi havia a la UdG, i pel que fa al Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, som l’única universitat que té la col·lecció completa.

Podeu consultar el Fons ICHN al Catàleg de la Biblioteca de la UdG.

  • Consulta: Biblioteca Montilivi
  • Procedència: Donatiu de la Institució Catalana d’Història Natural i intercanvis amb diverses entitats
  • Data d’ingrés: 1998-
  • Citeu com: Fons de la Institució Catalana d’Història Natural (Universitat de Girona)
  • Adreça web:  https://fonsespecials.udg.edu/ICHN