Jaume Vicens Vives


Rw 2.0

El Fons Jaume Vicens Vives reuneix la documentació –llibres, revistes i manuscrits– que fou cedida en custòdia amb voluntat de dipòsit a l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Secció d’Història Jaume Vicens Vives, el 7 de juny de 1988, pels hereus de l’historiador. El Fons consta de 2.711 llibres, 1.263 fullets i 32 títols de revista. 

La Biblioteca de la UdG custodia també part de l’arxiu personal de l’historiador, format per manuscrits, material docent i de recerca, amb abundants referències bibliogràfiques i anotacions extretes de documentació d’arxius. El fons és, en bona part, producte de l’activitat de Vicens Vives, com a professor i investigador vinculat a la Universitat de Barcelona. També s’hi inclou documentació personal i correspondència. El 2019 la Família Vicens ha fet donació a la Biblioteca de 3.000 cartes, que completaran el Fons.

Aquests documents són cabdals per il·lustrar l’evolució del treball de l’historiador i junt amb els fons de Ramon GarrabouJoaquim Nadal, Jordi Nadal, Lluís Maria de PuigJoan Reglà Pierre Vilar; conservats també a la UdG, constitueixen un conjunt de fonts de gran rellevància per a l’estudi de l’historiografia catalana.

  • Consulta: Biblioteca Barri Vell. Fons Jaume Vicens Vives
  • Procedència: Donatiu de la Família de Jaume Vicens Vives
  • Data d’ingrés: 1988, 2019
  • Citeu com: Fons Jaume Vicens Vives (Universitat de Girona)
  • Adreça web:  https://fonsespecials.udg.edu/VicensVives