Joaquim Franch


L’any 2000 Roser Batllori Obiols feia efectiva la decisió de fer donació de la part de la biblioteca personal relativa a la temàtica pedagògica de Joaquim Franch a la Biblioteca de l’abans anomenada Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona.

La donació consta de 340 llibres que han sortit en préstec i han sigut utilitzats pels estudiants i professors, completant així el fons disponible sobre pedagogia a la Biblioteca de la Universitat de Girona. El fons es completa amb els papers personals, articles, ressenyes que durant la seva trajectòria va dur a terme en la investigació i estudi de l’educació en el lleure, pedagogia de grup i de projectes i educació ambiental.

El 2013, el Dr. Jaume Trilla va cedir temporalment a la Biblioteca de la UdG tota la documentació relacionada amb Joaquim Franch, fruit de la recerca feta per a la seva tesi, El Concepto de educación informal (1984), perquè fos digitalitzada i publicada al DUGi Fons Especials. 

  • Consulta: Biblioteca Barri Vell
  • Procedència: Donatiu Família Franch Batllori
  • Data d’ingrés: 2000, 2013
  • Citeu com: Fons Joaquim Franch  (Universitat de Girona)
  • Adreça web:  https://fonsespecials.udg.edu/Franch