Joaquim Nadal i Farreras


El Dr. Joaquim Nadal, primer alcalde democràtic de la ciutat de Girona i catedràtic de la Universitat de Girona, fa donació a la Biblioteca de la Universitat de Girona de la seva biblioteca personal, procedent de l’Arxiu Històric de Girona. El Fons es presenta públicament en un acte el dia 10 de juliol de 2013, a la sala Gòtica de la Biblioteca del Campus Barri Vell i el mes d’octubre s’inicia la seva catalogació. Està format per documents, principalment de temàtica històrica, reunits al llarg de la seva trajectòria com a historiador i docent. El febrer de 2014 la biblioteca rep un segon donatiu. En total, el fons està format per més de 1.600 volums.

  • Consulta: Biblioteca Barri Vell
  • Procedència: Donatiu de Joaquim Nadal i Farreras
  • Data d’ingrés: 2013, 2014
  • Citeu com: Fons Joaquim Nadal (Universitat de Girona)
  • Adreça web:  https://fonsespecials.udg.edu/JoaquimNadal