Jordi Nadal Oller


exlibris Jordi Nadal

El Doctor Jordi Nadal Oller va decidir donar la seva biblioteca personal a la Universitat de Girona el 2011. En successives donacions el fons s’ha anat incrementant fins arribar a un total de 2164 llibres i 87 títols de revista.

El 2022, la família de Jordi Nadal decideix fer una darrera donació a la Biblioteca de la UdG de diverses caixes de documents impresos, així com la seva documentació personal. Aquests documents s’estan processant actualment i properament estaran disponibles per a la consulta.

La temàtica predominant és la història econòmica amb especial atenció a la demografia històrica i la història de la industrialització de Catalunya i Espanya, matèries en les que el Doctor Nadal va ser un pioner i és un referent.

La Biblioteca de la UdG custodia també el fons de Jaume Vicens Vives, mestre de Nadal, així com d’altres rellevants historiadors, com Joan Reglà, Pierre Vilar, Ramon Garrabou, Lluís M. de Puig i Joaquim Nadal. Tots aquests fons i les relacions que s’entreteixeixen entre tots ells, sovint mitjançant les dedicatòries dels llibres, constitueixen una font molt valuosa per a l’estudi de l’historiografia catalana.

  • Consulta: Biblioteca Montilivi
  • Procedència: Donatiu de Jordi Nadal, Donatiu Família Nadal
  • Data d’ingrés: 2011, 2016, 2018, 2022
  • Citeu com: Fons Jordi Nadal Oller
  • Adreça web: https://fonsespecials.udg.edu/JordiNadal