Jordi Nadal Oller


El Doctor Jordi Nadal Oller va decidir donar la seva biblioteca personal a la Universitat de Girona el 2011. En successives donacions el fons s’ha anat incrementant fins arribar a un total de 2087 llibres i 87 títols de revista. La temàtica predominant és la història econòmica amb especial atenció a la demografia històrica i la història de la industrialització de Catalunya i Espanya, matèries en les que el Doctor Nadal va ser un pioner i és un referent.

La Biblioteca de la UdG custodia també el fons de Jaume Vicens Vives, mestre de Nadal, així com d’altres rellevants historiadors, com Joan Reglà, Pierre Vilar, Ramon Garrabou, Lluís M. de Puig i Joaquim Nadal. Tots aquests fons i les relacions que s’entreteixeixen entre tots ells, sovint mitjançant les dedicatòries dels llibres, constitueixen una font molt valuosa per a l’estudi de l’historiografia catalana.