Michele Taruffo


El Fons Michele Taruffo ingressa a la Biblioteca de la Universitat de Girona l’abril de 2021.

El conjunt està compost El fons està compost de 7.607 documents: 4.456 llibres, 2.575 revistes i 576 separates , així com algunes obres d’art (més de 40 quadres i escultures). El fons bibliogràfic té una gran rellevància i contribuirà a posicionar la Biblioteca de la UdG com una de les més completes del país en l’àmbit del dret processal del segle XX, especialment l’italià, alhora que el convertirà en un centre de referència per als estudiosos de l’obra del professor Taruffo arreu del món.

L’estreta relació personal i professional del professor Taruffo amb la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona va fer que el professor expressés la seva voluntat de donar el seu fons a la nostra institució. Després de la seva mort, la professora Cristina De Maglie, la seva vídua, ha acomplert el seu desig i ha fet efectiva la donació.

  • Consulta: Biblioteca Montilivi. Fons Michele Taruffo
  • Procedència: Donatiu de Cristina De Maglie
  • Data d’ingrés: Maig 2021
  • Citeu com: Fons Michele Taruffo (Universitat de Girona)
  • Adreça web:  https://fonsespecials.udg.edu/michele-taruffo