Paulo Freire


Ex-libris Càtedra Promoció de la Salut

El Fons Nucli Paulo Freire està integrat pels documents del Nucli Paulo Freire i de l’Institut Paulo Freire d’Espanya.

Està format per uns 380 llibres i diverses revistes, així com documents inèdits (manuscrits, fotografies, dibuixos i cartells) recopil·lats pel professor Sebastià Parra. Destaquen els codis del mètode d’alfabetització Paulo Freire, utilitzats en diverses experiències a les comarques gironines.

Aquest fons recopil·la tant els document publicats per Paulo Freire com aquells sobre ell, el seu mètode i l’alfabetització.