Sànchez-Babot


Sánchez-Babot

El Fons Sánchez-Babot recull els llibres de la biblioteca personal del Doctor Felip Sánchez Babot, procedents de la seva antiga consulta del carrer Ciutadans núm. 14 de Girona.

En total són més de 600 volums, la majoria llibres i revistes de medicina del segle XIX, enquadernats en pell. La major part dels llibres  estan escrits en castellà i francès, però també n’hi ha en català i en llatí. Aquests darrers són exemplars del segle XVIII, impresos a Venècia. Les temàtiques són sobre patologies diverses, cirurgia, pediatria, farmacologia, obstetrícia, etc.

Aquesta biblioteca particular l’inicià l’avi del Dr. Sánchez Babot, Felip Sánchez García, entre el 1875 i el 1920, amb la intenció d’estar al dia en qüestions de medicina i terapèutica. Posteriorment el seu pare, el Dr. Felip Sánchez Listosella, hi va incorporar llibres dels anys 20.

Pel que fa a les revistes, destaquen títols del nostre àmbit geogràfic com “Boletín del Colegio de Médicos de la Província de Gerona”,  “Gaceta médica catalana” i Gaceta médica de Cataluña”. També destaquen alguns títols de finals del segle XIX en francès: Bulletin general de thérapeutique médicale, chirurgiclae, obstétricale et pharmaceutique, Gazette hebdomadaire de médicine, Le Mércredi Medical, entre d’altres.

Felip Sánchez-Babot va fer donació a la Universitat de Girona l’any 1988, per mediació de l’Administradora i el Director de l’Escola Universitària d’Infermeria, Pilar Planas de Farnés i Jordi Doltra Centelles, de la seva biblioteca personal. El Dr. Sánchez Babot anhelava que en un futur hi pogués haver una Facultat de Medicina per així poder arribar a un nombre més alt d’estudiants interessats en les ciències de la salut.

El Fons és d’un gran valor per a l’estudi de la història de la medicina del segle XIX i de la primera meitat del segle XX.

L’Ex-Libris de la biblioteca personal, dissenyat pel Servei de Publicacions de la Universitat de Girona (1999), representa el símbol més clàssic de la medicina, el bastó d’autoritat per a guarir del déu grec de la medicina, Asclepi, enrotllat per una serp com a símbol de la lluita entre la vida i la mort.