Antecessores


Rw 2.0

L’any 1995 la Biblioteca de la Universitat de Girona va rebre una donació de llibres de l’advocat, editor i polític gironí Santiago Masó i Valentí (1878-1960). La donació la va fer el seu nebot Narcís Jordi Aragó. El Fons Masó és un exemple de biblioteca d’advocat del principi del segle XX i constitueix una part substancial del fons antic de la nostra biblioteca jurídica.

Els professors Rosa Maria Carreño, José L. Linares i José María Pérez Collados, membres del grup de recerca Història de la Ciència Jurídica, tenen entre les seves línies de recerca l’estudi dels problemes de tradició, reformisme i ruptura durant la codificació del segle XIX. El Fons Masó proporciona materials molt útils per estudiar aquest fenomen des de l’òptica catalana. No es tracta només de la proximitat dels advocats de l’inici del segle XX als grans cossos legals de la codificació del XIX, sinó, més concretament, de les vicissituds de la codificació civil a Espanya, tancades, pel que fa al període que interessa el nostre grup de recerca, amb la Compilación de Derecho civil especial de Cataluña de 21 de juliol de 1960. Entenem que l’estudi de l’evolució posterior del dret privat del Principat, especialment les reformes i la codificació sectorial impulsades per la Generalitat en les darreres dècades, correspon al jurista positiu.

Al costat del Fons Masó, hi ha altres donacions, juntament amb altres llibres antics, edicions de fonts jurídiques, estudis sobre història de les fonts jurídiques i instruments auxiliars, aquests últims adquirits a càrrec de diferents partides del pressupost de la Universitat de Girona. Tots componen el Fons Especial Antecessores. El Fons Jurídic Antic de la Universitat de Girona, que es pot consultar a la sala de reserva de la Biblioteca de Montilivi. Actualment el Fons consta d’uns cinc-cents vuitanta volums i aspirem a reunir una biblioteca de clàssics de la ciència del dret.

Antecessores és el nom que rebien els mestres de Dret a les escoles jurídiques orientals, que van fer possible la gran compilació de Justinià (a. 527-565), i és el nom que van manllevar els juristes cultes de l’edat moderna; creiem que és prou expressiu del nostre intent.

Aquesta pàgina web intenta ser, doncs, una mostra de reconeixement envers els donants, difondre el nostre Fons Jurídic Antic i convertir-se, a poc a poc, en una web d’informació historico-jurídica. L’elaboració d’aquesta web ha estat possible gràcies a l’estreta col·laboració entre el personal de la Biblioteca de la UdG i els professors Rosa Maria Carreño, José Luis Linares i José María Pérez Collados. En l’àmbit material disposem d’un ajut de recerca de la UdG per a la dinamització i manteniment de l’activitat investigadora (ref. 9102097). Al servei de la continuïtat, disposem d’un projecte de recerca del MCyT (ref. BJU2003-09552-C03-02).

  • Consulta: Biblioteca Montilivi. Fons Antecessores
  • Procedència: Donatiu Narcís Jordi Aragó, altres incorporacions posteriors
  • Data d’ingrés: 1995-
  • Citeu com: Fons Antecessores (Universitat de Girona)
  • Adreça web:  https://fonsespecials.udg.edu/Antecessores
Grup de recerca: Història de la Ciència Jurídica