Bibliografia


 • Ainaud, J., Verrié, F.-P. (1941). El Retablo del altar mayor del Monasterio de San Cugat del Vallés y su historia. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona.
 • Ainaud, J., Verrié, F.-P. (1942). Pintura gótica en la Catedral de Barcelona (text inèdit).
 • Ainaud, J., Gudiol, J., Verrié, F.-P. (1947). La ciudad de Barcelona. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Diego Velázquez.
 • Alemany, J., Loizu, M., Verrié, P. (coords.). (1979). Manual de formación municipal. Barcelona: Centre d’Estudis Urbanístics Municipals i Territorials.
 • Gómez-Moreno, M. E., Verrié, F.-P., Cirici, A. (2003). Mil joyas del arte español : piezas selectas, monumentos magistrales. Barcelona: Instituto Gallach.
 • Miquel i Planas, R. (1951). La Llegenda del llibreter assasí de Barcelona. Madrid: Gráf. Halar. (adaptació de F.-P. Verrié).
 • Mut, R., Martí, T. (1981). La Resistència escolar catalana en llibres (1716-1939): bibliografia. Barcelona: Edicions 62. (pròleg de: F.-P. Verrié).
 • Nolla, J. M., Safrera, J., Verrié, P., Vivó, D. (1993). Els mosaics de Can Pau Birol. Girona: Ajuntament de Girona.
 • Pericot, J., Verrié, F.-P. (2008). L’Herència del Cinetisme: de l’art participatiu a l’art interactiu. Barcelona: RACBA.
 • Satué, E., Verrié, F.-P. (2005). L’Art amagat a les lletres d’impremta : Discurs d’ingrés de l’acadèmic electe Il·lm. Sr. Enric Satué i Llop, llegit a la Sala d’Actes de l’Acadèmia el dia 22 de juny de 2005. Barcelona: RACAB.
 • Udina, F., Verrié, F. P., Garrut, J. M. (1969). Barcelona en su Historia. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona.
 • Vélez, P. (1999). J.Fin (1916-1969). Barcelona: Omega. (pròleg de: F.-P. Verrié).
 • Verrié, F.-P. (1942). Iconografía de la Natividad a través de la pintura catalana medioeval. Barcelona: Archivo Histórico de la Ciudad.
 • Verrié, F.-P. (1944). Dos contratos trecentistas de aprendiaje de pintor ; Más, sobre Destorrents. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona.
 • Verrié, F.-P. (1944). La Iglesia de los Santos Justo y Pastor. Barcelona: Aymá.
 • Verrié, F.-P. (1946). Ferrer Bassa y las pinturas murales del Monasterio de Pedralbes. Barcelona: [s. n.].
 • Verrié, F.-P. (1948). Una Obra documentada de Ramón Destorrents. Barcelona: Museos de Arte de Barcelona.
 • Verrié, F.-P. (1948). Ignasi Mundó en 1948. [s. l.: s. n.].
 • Verrié, F.-P. (1948). Mallorca. Barcelona: Aries.
 • Verrié, F.-P. (1949). La més antiga memòria de la celebració del cap d’any. Barcelona: Salvador Salvadó.
 • Verrié, F.-P. (1950). Montserrat. Madrid: Plus-Ultra.
 • Verrié, F.-P. (1950). El Pintor Pidelaserra : ensayo de biografía crítica. [s. l.: s. n.].
 • Verrié, F.-P. (1951). Crònica del regnat de Martí I. Barcelona: Asociación de Bibliófilos de Barcelona.
 • Verrié, F.-P. (dir.). (1951). Pedralbes y sus pinturas. Barcelona: Salve.
 • Verrié, F.-P. (1952). Barcelona antigua. Madrid: Plus-Ultra.
 • Verrié, F.-P. (1953). La Epifanía de un orfebre barcelonés. Barcelona: [s. n.].
 • Verrié, F.-P. (1953). La Vida de l’artista medieval. Barcelona: Aymà.
 • Verrié, F.-P. (1954). Sobre la lletra XXIII de Maragall a Pijoan. Barcelona: Janés.
 • Verrié, F.-P. (1954). Historia del mueble. Barcelona: Seix Barral.
 • Verrié, F.-P. (1958). L’Art català. Barcelona: Aymà.
 • Verrié, F.-P. (1959). Arquitectura gótica catalana. Barcelona: Círculo Catalán.
 • Verrié, F.-P. (ed.). (1961). 24 perfiles de artistas. Barcelona: Vergara.
 • Verrié, F.-P. (ed.). (1962). Versions de poesia catalana. Barcelona: [s. n.].
 • Verrié, F.-P. (1962). Pedralbes y sus pinturas. Barcelona: Instituto Nacional del Libro.
 • Verrié, F.-P. (1968). Un altre pedestal de Bàrcino, amb inscripció. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, Museo de Historia de la Ciudad.
 • Verrié, F.-P. (1968). Excavaciones en la basílica paleocristiana de Barcelona: hipótesis sobre la planta de la supuesta basílica. Vitoria: Obra Social de la Caja de Ahorros Municipal.
 • Verrié, F.-P. (1970). Barcelona cristiana i visigòtica. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
 • Verrié, F.-P. (1972). Le Baptistère de Barcelone. Barcelona: CSIC.
 • Verrié, F.-P., Sol, J., Adroer, A. M., Roda, I. (1973). Actividades arqueológicas del Museo de Historia de la ciudad en los últimos cinco años: (1966-1970). Zaragoza: [s. n.].
 • Verrié, F.-P. (1973). Barcino Augusta. München: C.H.Beck’sche Verlagsbuchhandlung.
 • Verrié, F.-P. (1974). Personaggi barcinonensi in un sarcofago romano di Genova. Liguri: Istituto Internazionale di Studi Liguri.
 • Verrié, F.-P., Portela, L., Alberich, M. (1978). Història del socialisme a Catalunya. Barcelona: Centre d’Estudis Socialistes. 
 • Verrié, F.-P. (1982). L’Escola Massana en el temps de Jaume Busquets 1929-1940: Sala d’Exposicions de l’Obra Cultural de la Caixa de Pensions. Barcelona: Caixa de Pensions.
 • Verrié, F.-P. (1982). La Lauda sepulcral de Witiza (+900). Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Museu d’Història de la Ciutat.
 • Verrié, F.-P. (1983). El Comerç en el marc econòmic de Catalunya. Barcelona: Institut Municipal d’Història (Ajuntament de Barcelona).
 • Verrié, F.-P. (1984). Una virtut cívica: la fidelitat a les pròpies arrels. Barcelona: Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País.
 • Verrié, F.-P. (1986). [Parva archaeologica]: sub tegmine fagi. Cruïlles de l’Empordà: [s. n.].
 • Verrié, F.-P. (1986). Il Caso dell’anonimo veneziano del 1554. Cruïlles: [s. n.].
 • Verrié, F.-P. (1986). Dos Tarraconenses a Barcino?. Cruïlles: [s. n.]. 
 • Verrié, F.-P. (1987). La Casa d’en Joan Boscà, potser. Barcelona: Caixa de Barcelona. Obra Social.
 • Verrié, F.-P., Comadira, N., Vélez, P. (1994). Josep Obiols : obra cívica, 1894-1994 : Palau Moja, del 17 d’octubre al 20 de novembre de 1994. Barcelona: Departament de Cultura. 
 • Verrié, F.-P., Serra Ramoneda, A., Argullol, E. (1995). Acte de cloenda del curs acadèmic 1994-95 . Barcelona: IDEC.
 • Verrié, F.-P. (1996). Claude retrobada. Barcelona: [s. n.].
 • Verrié, F.-P. (2002). Ariel : una aventura cultural en la clandestinitat : discurs d’ingrés de l’acadèmic electe Frederic-Pau Verrié Faget llegit al Saló Daurat de la Casa Llotja de Mar el dia 22 de maig de 2002 : discurs de contesta de l’acadèmica numerària Pilar Vélez Vicente. Barcelona: RACAB.
 • Verrié, F.-P. (2002). El Pintor Pidelaserra: ensayo de biografía crítica. Barcelona: MNAC, Museu Nacional d’Art de Catalunya.
 • Verrié, F.-P. (2008). L’any 1938 d’un noi de 17 anys. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
 • Verrié, F.-P. (2011). Giorgione a Castell Margarit. Barcelona: Sunya.