GRAMC


El Fons dels GRAMC (Grups per a la Recerca i Actuació sobre Minories Culturals i Treballadors Estrangers) recull la documentació generada per aquesta associació multicultural que treballa en l’àmbit de la intervenció social i educativa, amb la finalitat de potenciar al màxim la solidaritat, l’hospitalitat, la llibertat, la igualtat, el respecte mutu i la convivència entre totes les persones que, d’una manera temporal o permanent, resideixen a l’Estat Espanyol, tot vetllant pel respecte als drets humans i als convenis nacionals i internacionals que garanteixen les llibertats i els drets de les persones i els grups socials.

La vinculació dels GRAMC amb la Universitat de Girona ha estat, des de la seva fundació, intensa; amb la participació en l’entitat de diversos professors i professores, notablement amb la presidència de l’associació ostentada per Josep Maria Terricabras, Salomó Marquès i Ignasi Vila o mitjançant l’acollida d’estudiants en pràctiques i la col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació en diferents projectes.