Dedicatòries


Títol Autor Any Data Dedicatòria
Sobre el ideal de cruzada en Alfonso V de Aragón Sobrequés Vidal, Santiago 1.950 Girona, mars, 1950 A l'admirat amic "Romano", creuat del s. XX, en record d'un projecte de creuada catalana del segle XV. Sobrequés
Matemática de la Historia, La Deulofeu, Alejandro 1.952 Figueres 5 de gener de 1952 Al senyor Manuel Brunet. Amb tota la simpatia que sento per la vostra personalitat. Amb pregon agraïment per la cordial acollida que m'heu dispensat en la llar vostra. Amb tot el fervor que es pugui sentir per una amistat de tota la vida. A. Deulofeu
Número 7, El Penella de Silva, M. 1.945 10-X-45 Con el mejor de los afectos -admiración sincera- me honro en dedicar este libro al maestro Don Manuel Brunet con la súplica de su comentario público, despiadado como una espléndida lección que recogeré agradecido. M. Penella de Silva
Hores enceses Clarà Roca, Josep 1.947 22-IX-47 Al culte publicista i escriptor erudit Sr. Manuel Brunet. Devotament Josep Clarà Roca
Poemes eucarístics Geis, Mossèn Camil Ofrena a Manuel Brunet. Camil Geis
Diari íntim de Francesc Soliguer (1939-1943) Llongueres, Joan 1.946 juny 1946. Pax. A l'amic molt estimat Manuel Brunet. Que cada pàgina d'aquest llibre sia com una ala que ajudi a volar al cel de cor. Joan Llongueras
Mossèn Cinto i la música Baldelló, Francesc de P. 1.953 Figueras 27-V-1953 A Manuel Brunet, amb aquella amistat tan vella i tan fonda.Homenatge cordial i afectuós. Mossèn Baldelló
Rosa dels cinc sentits, La Guasch, Joan M. A Manuel Brunet, de tot cor. Joan M. Guasch
Meus Recons de Vich, Els Salarich Torrents, Miquel S. 1.947 14.II.47 Al vigatanissim i culte publicista Manuel Brunet en prova d'admiració i afecte. Evocant la continuïtat de la tradició vigatana. M. Salarich
Tragedia política en el Caribe ¿Puerto Rico o Puerto Pobre? Sentís, Carles 1.951 Madrid 6.51 Amb l'abraçada de sempre amic Brunet, Carles Sentís
Ojo en la mitología. Su simbolismo, El, Cusí, R. 1.951 Masnou, 13 desembre 1951 Al eximi publicista i dilecte amic Don Manuel Brunet com a testimoni de consideració i simpatia. R. Cusí. L. N. E. S. A.
Elogio a la ancianidad. La "Obra de los homenajes a la vejez" y su influencia educativa Amigó Batllori, Leandre 1.946 27 maig 1946. A l'admirat i agut escriptor Manuel Brunet, esperit obert a totes les nobles idealitats. Amb la màxima consideració i estima, L. Amigó
Florentina Vendrell Pinart, Vda. Valenti. In memoriam Valentí, Salvi En el record de l'inolviable Manuel. Salvi
Filosofía del dinero Castro y Calvo, José María 1.952 6-sep. 1952 A don Manuel Brunet con un abrazo cordial
Santidad y paz en el XXXV Congreso Eucarístico Internacional Modrego Casaus, Gregorio 1.951 28-9-1951 Para el ilustre publicista católico D. Manuel Brunet, agradecido a su colaboración al Congreso Eucarístico con el art. "La "Cena" en el comedor familiar", aparecido en "Destino". Gregorio, obispo de Barcelona
Del pensamiento a la expresión Castro y Calvo, José María 1.952 6-sep-1952 A D. Manuel Brunet con todo afecto
Mi tributo filial a la venerable memoria del Ilmo. Sr. Dr. D. José Torras y Bages obispo de Vich (1946-1916) Rucabado, Ramon 1.952 septembre 1952 Al bon amic i gran periodista Manuel Brunet, de Vich record i homenatge de l'autor. R. Rucabado
Elogi de la vida senzilla d'un poble (Filosofia de les coses petites) Miquel i Macaya, Josep A Manuel Brunet, amb la simpatia de L'autor
Intermezzo de vacacions 1951 López-Picó, Josep M. 1.952 agost 1952 Exemplar d'homenatge a Manuel Brunet. Atentament J. M. López-Picó
Somnis entre palmes Garriga, Mossèn Ramon 1.954 9-juliol 1954 Al estimat i admirat amic En Manuel Brunet. De tot cor. Ramon Garriga. Samalus. En record de la visita en el meu reconet de món
50 Sonets Espirituals (1930-1935) Esclasans, Agustí 1.946 Barcelona, 16 octubre 1946 A MANUEL BRUNET prosista i crític homenatge de l'autor del Sistema de Ritmologia. Barcelona, 16 octubre 1946 Agustí Esclasans. Visca Catalunya!
En el desplome de Europa Suqué, Antonio Al ilustre escriptor Manel Brunet per indicació dels nostres fills Lluis i Carme, i plena adhesió del autor i de la seva senyora. A. Suqué
Tres años en las Nuevas Hébridas Bosch Barret, Manuel 1.943 desembre 1943 Al meu bon gran amic Manuel Brunet amb l'humil homatge de l'autor. M. Bosch
Vint cançons Garcés, Tomàs 1.944 Gener 1944 A Manuel Brunet, amb una abraçada. T. Garcés
Enyor perdurable, L' Gimeno Navarro, J. 1.949 5-juliol-1949 A l'il·lustre escriptor Manuel Brunet, Record afectuós del seu amic J. Gimeno Navarro
Recuerdos y chismes de la Barcelona ochocentista Nadal, Joaquín Mª de 1.946 15-II.46. Al senyor Manuel Brunet bon amic i company de devocions: Joaquin M. de Nadal
Una generació d'hostalers Regàs i Ardèvol, Miquel 1.952 març 1952 Al amic Brunet en testimoni de vella amistat. M. Regas
Mariscal Bazaine en Madrid, El Llorca Vilaplana, Carmen 1.951 Madrid, XI, 51 A D. Manuel Brunet con mi sincera estimación y simpatía. Carmen Llorca
Masones y pacifistas Tusquets, J. 1.942 abril, 1942 A Manuel Brunet, al qual m'uní en amistat infrangible la lluita perillosa i sense treva ni interès mesquí que sostinguérem contra la tirania de les lògies, J. Tusquets, pvre.
Tierra ilimitada, La Plaza, Angélica 1.955 Montevideo - julio 1955 Al escritor español Manuel Brunet, para que se adentre en el mundo mágico de la pre-América. Angélica Plaza
My dear Mr. Truman Penella de Silva, M. 1.951 abril 1951 Para nuestro respetable y admirado Brunet con verdadero afecto. M. Penella de Silva
Mambrú Révesz, Andrés Al príncipe de los cronistas internacionales Manuel Brunet ("Romano") con eterna gratitud y profunda admiración, solicitando su valioso apoyo, Andrés Révesz
Economistas modernos Beltran, Lluc A Manuel Brunet, homenatge cordial. Lluc Beltran
Festes senyalades Geis, Camil 1.950 Any Sant 1950 A Manuel Brunet a un article lluminós del qual es fa al·lusió en aquest llibre. Camil Geis
Europa, ¿en decadencia? Llorca Vilaplana, Carmen 1.950 Madrid I, 1950 Al admirado comentarista "Romano" con la consideración más distinguida. C. Llorca Vilaplana
Atrocidades cometidas por los alemanes en Polonia Editor 1.945 Barcelona 26-octubre-1945 No dudo que, dada su mentalidad tal como aparece en los artículos por Ud. publicados en Destino, este libro le resultará interesante. El editor
Etern femení, L' Canyà, Llucieta 1.953 1953 A Manuel brunet, penyora d'amistat i d'admiració, mestre entre els mestres, un dels homes més bons de l'època qui jo estimo més, Llucieta Canyà
Deixant de cada dia, El Benavent, Pere 1.950 (no desxifrat) 7.10.50 A Manuel Brunet amb sincera admiració. P. B.
Visió lírica de Tarragona Romeu Sabater, Alfons 1.952 Barcelona juliol 1952 A Manuel Brunet. Quan un home de terres endins s'enfronta amb el mar es produeix l'èxtasi. El mar no té horitzó. El mar és l'infinit i és el misteri. Però el mar nostre és a l'ensems el mite. Els déus han volgut capbussar-se en les seves aigues sense màcu
Munts. Alt Lluçanès, Els Vinyeta, Ramon 1.953 1953 Al senyor Manuel Brunet, del seu admirador. Ramon Vinyeta
Dominiques de l'Any Litúrgic, Les López-Picó, J. M. A Manuel Brunet, reiterada amistat. J. M. López-Picó
Pau dels dies, La Amigó, Leandre 1.954 5 juny 1954 Endreço La Pau dels Dies al distingit amic Manuel Brunet, escriptor conscienciós i agut. Homenatge de L. Amigó
Estampas de Tierra Santa Millán Vallicrosa, José M. 1.942 25-XII-42 A Manuel Brunet, afectuosament. José Millás
Bellmunt Vinyeta, Ramon 1.953 1953 Al senyor Manuel Brunet, amb la major deferència. Ramon Vinyeta
¿Es lícito bailar? Cuestiones candentes acerca de la moralidad pública Salicrú Puigvert, Carlos 1.944 Figueras, octubre de 1944 A mi distinguido y buen amigo, el notabilísmo periodista Don Manuel Brunet. Con todo el afecto. El Autor
Con capa y chistera. Memorias ingenuas Solsona Cardona, Ramon A mi admirado amigo Manuel Brunet. Su afmo Ramon Solsona
Imagineros españoles Pla Cargol, Joaquín A l'il·lustre escriptor i distingit amic Sr. Manuel Brunet, molt afectuosament. Joaquin Pla
Aljama de juheus de Vich, La Corbella, Mn. Ramon Al amich Manel Brunet. Ramon Corbella Pb
Senyal, El Garcés, Tomàs 1.944 Gener 1944 A Manuel Brunet, amb l'amistat de sempre. T. Garcés
Unidad de Europa, La Martínez-Marí Ódena 1.955 3 maig 55. A l'amic Brunet, amb afecte i admiració pel seu treball i humana personalitat. L'autor
Evocaciones y recuerdos de mi primera vida musical en Barcelona Llongueras, Juan 1.944 maig 1944. Al meu estimat Manuel Brunet, germà fidel en Sant Benet. "Qui sab estimar, sab recordar!" Ben cordialment Joan Llongueras
Dama d'Aragó, La Fages de Climent, Carles 1.955 1955 Al meu cuasi parent i molt estimat amic i sempre admirat mestre Manuel Brunet, amb tot l'afecte, C Fages de Climent
Antoni Gaudí. L'home i l'obra Bergos, Joan Al dilecte periodista crític i literat Manuel Brunet. Joan Bergos
Arte y ciencia del derecho Iglesias, Juan 1.953 Bna 22-V-1953 Al ilustre escritor y gran amigo Manuel Brunet, con todo el mejor afecto, Juan Iglesias
Esencia de los nacionalismos, Los Duran y Ventosa, Luis 1.950 Barcelona 15 de febrer 1950 Al meu distingit i benvolgut amici company D. Manuel Brunet, eximi periodista, Lluis Duran i Ventosa
Enseñanza artística en Barcelona, La Marés Deulovol, Federico 1.954 Barcelona 10-VII-954 A mi admirado amigo Dn Manuel Brunet, con afecto Frederic Marés
Isidro Nonell y su época Benet, Rafael A Manuel Brunet per a que es cerciori de que el seu antic company Rafael Benet continua en la recerca de la normalitat
Climent Fages de Climent, Carles A Manuel Brunet, l'home que corre mes que les idees, amb tota la simpatia. C Fages de Climent
Seguici del temps, El Permanyer, Ricard 1.952 març 1952 A Manuel Brunet amb la més alta estima. Ricard Permanyer
Poemes taciturns Permanyer, Ricard 1.952 març 1952 A Manuel Brunet amb admiració i afecte. Ricard Permanyer
Somrís de Barcelona, El Permanyer, Ricard 1.952 març 1952 Homenatge a Manuel Brunet escriptor i periodista. Ricard Permanyer
Claror Sánchez Juan, Sebastià 1.952 20 de maig 1952 Al vell amic i admirat escriptor Manuel Brunet, tribut de perenne simpatia. Cordialment, S. Sánchez Juan
Llibre dels àngels, El Llongueres, Joan Per a que pogueu fer bona amistat amb els meus àngels. De tot cor Joan Llongueres
Meu Montserrat, El Llongueres, Joan Us porto en el meu cor; que la Mare de Déu ens beneheixi a tots! Joan Llongueres
Historia del toreo Luján, Néstor 1.954 Barcelona Desembre 1954 A Manuel Brunet a qui tant estimo, respecto i admiro. Els nostres amics han fet aquest llibre que és tan bonic que jo em sento petit dintre d'ell… Li envio amb una forta abraçada. Nèstor
Alfonso XIII, artífice de la II República Española Ortiz Estrada, Luis Al notable escriptor don Manuel Brunet amb l'afecte de L'autor
Don Joaquín Salarich y Verdaguer Salarich y Torrents, Miguel 1.949 juliol, 1949 A l'il·lustre compatrici, En Manuel Brunet, homenatge d'amiració i afecte, Cordialment, M Salarich
Novenari a la Mare de Déu de Montserrat Llongueres, Joan 1.943 Dijous Sant abril 1943 Al meu estimadíssim Manuel Brunet, montserratí fidel i germà en la paternitat de Sant Benet que ens protegeix i ens empara. Cordialment en s. s. Joan Llongueres
Formas estatales en los balcanes Vukota, Pedro 1.951 Madrid 26-X-51 Al Ilmo. Sr. D. Manuel Brunet de cuya lucha por la justicia y los derechos naturales de los pueblos en el orden internacional los croatas se han visto beneficiados. Agradecido D. Pedro Vukota
Irreals omegues, Les Foix, J. V. Per a Manuel Brunet
Tot l'any a Cadaqués Dalí, Anna Maria 1.951 abril 1951 A Dons Manuel Brunet, els meus millors i mes afectuosos records desde Cadaqués
Enlluernament Amigó, Leandre 1.948 7 desembre 1948 A l'admirat i bon amic Manuel Brunet, escriptor agut i àgil, i sembrador de nobles ideals. Homenatge fervorós de L. Amigó
Poema de Catalunya (Ritmes). Sistema de ritmologia Esclasans, Agustí 1.955 Barcelona-955. Exemplar d'homenatge Al gran periodista catòlic MANUEL BRUNET recordant els temps feliços de "La Veu de Catalunya" que -ai!- no tornaran afectuosament dedico aquest recordatori del meu seixantenari Agustí Esclasans
Plazas fuertes y castillos en tierras gerundenses Pla Cargol, Joaquín A l'eminent escriptor i distingit amic Sr. Manuel Brunet, ben afectuosament Joaquín Pla
Biografías de gerundenses (Gerona y sus comarcas) Pla Cargol, Joaquín A l'il·lustre escriptor i distingit amic Sr. Manuel Brunet, ben afectuosament Joaquín Pla
Don Joaquín Salarich y Verdaguer Salarich y Torrents, Miguel 1.954 Vich, Pasqua de Resurrecció de l'any Marià. 1954 A l'insigne publicista, Manuel Brunet, degà dels nostres escriptors, vigatà de soca-arrel i bon amic meu, li ofereixo afectuosament aquest humil treball Miquel S Salaric
Antología de la poesía eucarística española Castro y Calvo, José Mª 1.952 3-VI-1952 A Don Manuel Brunet con el mejor afecto y consideración
Mártires de Montserrat, Los Tarín Iglesias, José 1.950 1950, A Manuel Brunet, cordialment, José Tarín Iglesias
Hores africanes Casas i Homs, Josep M. A en Manuel Brunet, padrí d'aquest llibre, amb la més afectuosa amistat. Josep M. Casas
Branca florida Guasch, Joan M. 1.945 març 1945 A Manuel Brunet, homenatge de Joan M. Guasch
Príncep, El Teixidor, Joan 1.954 febrer 54 A Manuel Brunet gran amic i en record d'una conversa inoblidable. Joan Teixidor
Poeta del cielo Rucabado, Ramon 1.953 febrer 1953 Barcelona Al bon amic i gran periodista En Manuel Brunet en comunitat d'admiració pels grans mestres vigatans i en comunitat de sentiments pel magne sacerdot-poeta gloria de Vich i de Catalunya Jacint Verdaguer, testimoni d'afecte i homenatge de l'autor Ramon Rucab
Persona humana, origen y fin de la vida social, La Boix Selva, Emilio Mª 1.955 6-IV-1955 Per a l'excel·lent i admirat escriptor Manuel Brunet, profund, constant i entusiasta defensor dels valors de l'esperit, del cristianisme autèntic i de la dignitat de la persona humana. Molt cordialment Emili Mª Boix
Poesia i snobisme i altres assaigs Arús, Joan 1.955 Abril 1955. Al gran periodista, a l'entranyable amic Manuel Brunet. Ofrena de Joan Arús
Sol i de dol Foix, J. V. Per a Manuel Brunet
Chiron. Ínfimes cròniques d'alta civilitat Llongueres, Joan 1.945 Febrer 1945 Pax. Al molt estimat i admirat amic Manuel Brunet, aquestes palpitacions d'un temps pretérit que poden trobar encara un ressò en els nostres cors. Amb el mes cordial afecte Joan Llongueres
Somni de la vida eterna Valeri, Lluís 1.952 27-III-52 A Manuel Brunet, encara, malgrat l'olímpic menyspreu amb què em tracta. Ll. Valeri
Chopin Puig, Alfons 1.947 11-setembre 1947 Al dilecte amic Manuel Brunet, amb tot l'afecte i penyora d'amistat. A. Puig
Martirologio Sanabre Sanromá, José 1.943 12.VII.1943. A Manuel Brunet, el més popular i lluitador dels escriptors catòlics de Catalunya en testimoni de fervorosa amistat. L'autor
Pío XII misionero Pèlach, Enric 1.951 Girona, 22 de maig de 1951 Al il·lustre Manuel Brunet sempre orientador cap a lo que és gran i noble. Pvre Enric Pèlach
Història del santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós Maurí Serra, Josep 1.953 Blanes, 25 de març de 1953, festa de la "Plena de Gràcia". Al Senyor Manuel Brunet que tan bellament escriu sobre la Mare de Déu nostra; cordialment J. Maurí Serra
Isa folla que vai pol-lo rio… Casas, Augusto 1.953 Barcelona, 1953 Al ilustre Romano, con ademirazón. Augusto Casas
Introducción al estudio de las modernas tendencias políticas Xifra Heras, Jorge A l'eminent publicista Sr. Manuel Brunet, amb la mes gran admiració i afecte. Dr. Xifra Heras
Intoxicación oriental de Occidente Duran i Ventosa, Lluis 1.950 Barcelona 19 de Janer de 1950 Al benvolgut amic i antic company en periodisme D. Manuel Brunet. Lluis Duran i Ventosa
Luis Millet Cantaire de Cataluña García Venero, Maximiliano 1.951 Barcelona 9-II-951 Para Don Manuel Brunet, a quien estimo tanto, desde la meseta y ensoñando yo a Cataluña = y del que me considero "germá en catalanitat". Maximiliano J. Venero
Los vimos pasar Sariol, Joan i Arias, Jaime A don Manuel Brunet, mestre de periodistes, a qui dec tot quan soc. Homenatge de simpatia y de admiració de Joan Sariol. Jaime Arias
Art pessebrístic Rubí, Basili de A en Manuel Brunet ferm vindicador de la justicia i dignitat dels pobles, en un oasis de romanticisme espiritual. Aff P. B.
Resumen de la Historia del Arte Pla Cargol, Joaquín A D. M. Brunet, il·lustre escriptor i distingit amic. Ben afectuosament, Joaquín Pla
Vivir y cavilar Castro y Calvo, José María 1.952 6. Sep. 1952 A D. Manuel Brunet, con todo mi agradecimiento
Masia, La Arumí, Genís A Manuel Brunet Son affm Genís Arumí
Ramon Lull, pedagogo de la cristiandad Tusquets, J. 1.954 27 abril 1954 A l'insuperat intèrpret dels polítics i de la política des del punt de vista catòlic, En Manuel Brunet, ofereix aquest modest assaig de situar els projectes i realitzacions de Ramon Llull, el seu bon amic Mn. J. Tusquets
Fray Junípero Serra El apóstol de California Casas, Augusto 1.949 Barcelona, agosto de 1949 A don Manuel Brunet, con toda admiración, Augusto Casas
Ampurias y Rosas Pla Cargol, Joaquín Al distinguit escriptor J. Brunet, ofrena afectuosa de Joaquín Pla
Cánovas del Castillo Solervicens, Joan Bta. 1.941 Barcelona, gener de 1941 A Manuel Brunet amb una abraçada J. Bta. Solervicens
Nuestra China Editor, El, Sr. Brunet: Tengo el convencimiento que el capitulo titulado "Lo que la religión representa para mí" y "El cristianismo en el despertar de China" le van a interesar muchísimo. Atentamente, El editor
Sentido de Dios, El Pujadas, José M. Al Sr. Manuel Brunet, el millor amic, com a testimoni d'afecte en el dia del seu sant. M. Pujadas
Cervantes Arbó, Sebastià Juan 1.951 Desembre 1951 A l'escriptor i amic Manuel Brunet amb la consideració i la simpatia de S. J. Arbó
Balmes Solervicens, Joan Bta. 1.940 Barcelona 31 de gener de 1940 A Manuel Brunet amb la millor amistat i amb el record de tantes hores d'exili. J. Bta. Solervicens
Estrelles caigudes Maurici, Jaume 1.954 Figueres, 2 d'octubre de 1954 A Manuel Brunet, amb el més sincer afecte. Jaume Maurici
Horas serenas "Breviario humano" Pla, Luis G. 1.955 Girona, diada de S. Francesc 1955 Apartat 3 - Girona Homenatge al magisteri d'En Manuel Brunet, àrbitre de la prosa i de les idees típicament católiques. Devotament, Pla
Joaquim Ruyra Amigó, Leandre 1.951 19 febrer 1951 A l'admirat escriptor Manuel Brunet, subtil i equànime, amic i Mestre. Homenatge de L. Amigó
Carreño, Coello, Pantoja y Valdés Leal Pla Cargol, Joaquín Al molt culte escriptor y distingit amic Sr. Manuel Brunet, ben afectuosament, Joaquín Pla
Joan Oller i Rabassa, novel·lista Amigó, Leandre 1.953 27/V/1953 Al distingit i admirat amic Manuel Brunet, escriptor subtil i equànime. Homenatge de L. Amigó
Més enllà dels sentits Permanyer, Ricard 1.953 oct. 1953 A Manuel Brunet. Molt afectuosament Ricard Permanyer
Boires i estrelles Valeri, Lluís 1.948 10-VI-48 Al meu antic i estimat amic Manuel Brunet escriptor insigne, fidelíssim i profund retransmissor de les palpitacions del temps, homenatge devot d'amistat i cordialíssima admiració. Lluís Valeri
Ejemplaridad de Balmes Villegas, Clemente 1.946 Vich - 6-VII-46- Al culte publicista Manuel Brunet, recordant les jornades romanes en que mutuament ens consolavem. Climent Villegas
Sobre las piedras grises Arbó, Sebastià Juan 1.949 Barcelona Abril 1949 A l'escriptor Manuel Brunet, amb la més alta estima. S. J. Arbó
Viudo Rius, El Agustí, Ignacio 1.945 VII-XLV A Manuel Brunet amb una forta abraçada. Ignasi
Mariona Rebulls Agustí, Ignacio A Manuel Brunet, mestre i amic, amb el més gran afecte de l'Agustí
Puigsacalm Vinyeta, Ramon 1.953 1953. Al senyor Manuel Brunet, ofrena de l'autor. Ramon Vinyeta
Caçador, El Garcés, Tomàs A Manuel Brunet, escriptor i amic, cordialment. T. Garcés
A l'ombra de l'amor Rovira Artigues, J. M. 1.948 12/4/48 A Manuel Brunet, periodista exemplar, estilista impecable, homenatge fervent d'admiració de J. M. Rovira Artigues
Breviario de problemas contemporáneos Ventosa Calvell, Juan Al meu estimat amic Manuel Brunet, afectuosament. J. Ventosa
Esbarzer incandescent, L' Melendres, Miquel 1.948 Tarragona, Mare de Déu de Montserrat 1948. Per a l'admirat escriptor, cantor de la Moreneta Manuel Brunet, cordialment, Miquel Melendres
Prólogo al libro de Guy de Carmoy El porvenir de Europa Millet y Bel, Salvador 1.955 III-1955 Per a Manuel Brunet, amb tot l'afecte i admiració del seu afectíssim amic Millet
Tito, perseguidor Liburnicus, Georgius 1.954 Figueras, 14.X.54 Al Sr. Brunet, el hombre que visitó a Croacia y que le está prestando su amor y cariño en estos días difíciles. Afectuosamente
Educación, La Salicrú, Carlos A mi distinguido y buen amigo el insigne publicista Don Manuel Brunet. Con todo el afecto Carlos Salicrú, pbro.
Historia de los remensas en el siglo XV Vicens Vives, Jaume 1.945 Roses 25.7.45 Al bon amic Manuel Brunet amb la simpatia de Jaume Vicens
Dalí al desnudo Del Arco, A don Manuel Brunet respectuosamente Del Arco
Abat Oliba, bisbe de Vic, i la seva època, L' Abadal i de Vinyals, Ramon d' A D. Manuel Brunet afectuosament. Ramon d'Abadal
Esposa de l'anyell, L' Melendres, Miquel Per a l'admirat amic Manuel Brunet, campió de tantes causes bones en la Fe, la Pàtria i l'Art veritable. Cordialment, Miquel Melendres
Confesión de un arqtuitecto, La Benavent, Pedro 1.951 Barcelona, 5.II.951 A Manuel Brunet, en llunyania, però sempre present.M. M.
Clos del pastor, El Barceló i Matas, J. A Manuel Brunet, amb afecte i admiració. J. Barceló i Matas
Yo maté a María Goretti Pujadas, J. Mª 1.951 Barcelona 15-VII-51- Al cavaller de la pluma per Déu i Catalunya Manuel Brunet amb tota admiració i pregona simpatia. J. Mª Pujadas
Ciutat creada. Poema de Girona Bech, Pere A Manuel Brunet, ben afectuosament. Pere Bech
Antecedentes y primores de "El Criterio" de Balmes Carreras Artau, Tomàs Al magnífic escriptor Manuel Brunet, amb afecte i devoció. T. Carreras Artau
Gerona arqueológica y monumental Pla Cargol, Joaquín A Manuel Brunet, escriptor sel·lecte i distingit amic. Ben afectuosament, Joaquín Pla
Divina Comèdia. Infern, La Sagarra, Josep M. de 1.952 maig 1952 A Manuel Brunet, en record d'unes nits ja llunyanes, en les quals, i en la nostra discretíssima caverna del "Ateneu Barcelonés" la seva amistat, fou el primer acudit i el primer impuls que em decidí a començar aquesta traducció de la D. C. I ja un cop ini
Petits poemes de la llar Roig i Llop, Tomàs 1.948 gener del 1948 Exemplar expressament destinat al bon amic i molt admirat publicista Manuel Brunet, fogós i subtil apòstol de la Veritat, homenatge de Tomàs Roig i Llop
Llibre de la Mare de Déu Muntanyola, Ramon 1.954 1954 A Manuel Brunet amb admiració i afecte sacerdotal de R. Muntanyola
Unitat d'Europa. La unitat del món, La Duran i Ventosa, Lluis 1.953 Barcelona 12 de Febrer 1953 Al antic i bon company D. Manuel Brunet, sempre tant bon periodista, Lluís Duran i Ventosa
Cinco años de guerra fría Révesz, Andrés Al més ilustre, más profundo y más generoso de mis compañeros, Manuel Brunet ("Romano") con admiración, gratitud y afecto, Andrés Révesz
Vichy-París. De la derrota a la liberación Gutiérrez Gili, Gustavo 1.945 Barna 18.8.45 Al distinguido literato y periodista Don Manuel Brunet. Afectuosamente El Autor
Estampas de muerte y resurrección Roig i Llop, Tomàs 1.943 jJuny del 1943 A Manuel Brunet, -imatge, paraula i ritme, fosos en un meravellós entusiasme per la Bellesa- homenatge cordialíssim de l'amic Tomàs Roig i Llop
Viatge d'un moribund Sales, Joan 1.953 Barcelona 21 maig 1953 A Manuel Brunet, que va ser un dels primers a saber alguna cosa de l'obscura història que s'explica en aquest llibre, Joan Sales
Salvador Dalí visto por su hermana Dalí, Anna Maria 1.950 Cadaqués 10-1-1950 A l'estimat amic Don Manuel Brunet que tant estimul m'ha donat per escriure. Molt afectuosament Ana Maria Dalí
Energía atómica al servicio de la química, La Deulofeu, Alejandro A l'estimat i admirat amic Sr. Manuel Brunet amb tot l'afecte. A. Deulofeu
Europa que he visto morir, La Sentís, Carles 1.942 Madrid 28-juliol-1942 A Manuel Brunet al qual tant he admirat sempre i que mai oblidaré que apuntà un dia en una quartilla vella de La Veu una nota q. deia: "L'home que ha escrit aquest reportatge de Tarragona, escriurà". Aquest record m'ajuda de vegades mes que una palanca. C
Europa al desnudo Deulofeu, Alejandro Al meu estimat i admirat amic S. Manuel Brunet amb tot l'afecte. A. Deulofeu
Camí de la font Guasch, Joan M., i Borrat, Montserrat 1.945 18 febrer 1945 Al amic i mestre Manuel Brunet de tot cor. Joan M. Guasch, Maria M. Borrrat
Generated by wpDataTables