Joaquim Monzó Lasala (col·lecció Joaquim Vidal)


El Fons Joaquim Monzó Lasala ingressa a la Biblioteca de la Universitat de Girona, gràcies a la generositat de l’empresari i polític gironí Joaquim Vidal i Perpinyà.

El fons, procedent de la biblioteca del prohom barceloní Joaquim Monzó Lasala, està format per uns 800 documents: llibres, revistes, així com un conjunt d’uns 400 documents relligats de manera factícia. Aquests documents, alguns manuscrits i d’altres impresos, consisteixen en escrits d’al·legacions, herències i successions, així com privilegis i immunitats i documents de propietat. El rang cronològic abastat és del s. XVI al XX, amb una especial presència de documents del s. XVIII i XIX i alguns del XVII. Les llengües dels documents són el llatí, el català i el castellà i l’àmbit geogràfic és la ciutat de Barcelona i pobles de la província. S’hi esmenten diferents institucions eclesiàstiques de la ciutat, com ara el Monestir de Sant Agustí o el Convent de la Mercè, entre d’altres, així com institucions com la Llotja de Mar o les diferents confraries de la ciutat, com la Confraria dels Pallers. Aquest conjunt ha estat digitalitzat i es troba disponible al dipòsit DUGi Fons Especials.

El fons bibliogràfic està format per llibres que van des del s. XVI fins al XX, majoritàriament en llengua castellana, però també en llatí i català, així com algun text en grec o hebreu. Les temàtiques són molt diverses, des de reglaments, temes religiosos (misses, discursos, sermons, elogis fúnebres) fins a qüestions d’urbanisme, dades estadístiques (de preus de productes o demogràfiques) o sobre festivitats. L’àmbit geogràfic, en aquest cas també, es circumscriu sobretot a la ciutat de Barcelona.

  • Consulta: Biblioteca Montilivi. Fons Monzó Lasala
  • Procedència: Donatiu Joaquim Vidal i Perpinyà
  • Data d’ingrés: Novembre 2020
  • Citeu com: Fons Monzó Lasala (Universitat de Girona)
  • Adreça web:  https://fonsespecials.udg.edu/monzo-lasala/