Josep M. Nadal


La Biblioteca de la Universitat de Girona té l’honor d’acollir la biblioteca personal del Dr. Josep M. Nadal, primer rector d’aquesta Universitat i catedràtic. Aquest fons, del qual s’han rebut 2.235 volums, és fruit de la seva llarga trajectòria com a investigador i professor. Es tracta d’un fons especialitzat en l’àmbit de la filologia, amb llibres de fonètica, lingüística, gramàtica, morfologia, geografia lingüística, lingüística històrica, etc., així com d’altres sobre els aspectes socials de les llengües, comunicació i mitjans de comunicació, llibres de crítica literària i literatura. El fons té una presència molt important de llibres sobre llengua catalana i la seva història.