Josep Maria Puig Salellas


El Fons Josep Maria Puig Salellas recull la biblioteca personal d’aquest notari català. Està formada per uns 420 llibres i una trentena de títols de revista, en la seva majoria de temàtica de dret. Es tracta d’un fons d’un gran valor en especial per a l’estudi del dret civil català, patrimonial, notariat i legislació autonòmica i lingüística. 

  • Consulta: Biblioteca Montilivi. Fons Josep Maria Puig Salellas
  • Procedència: Donatiu Josep Maria Puig Salellas
  • Data d’ingrés: 1994
  • Citeu com: Fons Josep Maria Puig Salellas  (Universitat de Girona)
  • Adreça web:  https://fonsespecials.udg.edu/PuigSalellas