Bibliografia


Llibres

Articles de revista

 • Puig Salellas, J. M. (2005). Marques de bibliotecaRevista de Girona, 232, 1. 
 • Puig Salellas, J. M. (2003). La Législation linguistique en Catalogne : de la loi de 1983 à celle de 1998. Les publications du Québec, 105, 53-74.
 • Puig Salellas, J. M. (1998). Els grans conceptes de la doble oficialitat en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Revista de Llengua i Dret, 29, 23-56.
 • Puig Salellas, J. M. (1998). Un nuevo ámbito de desoficialización de la lengua catalana: el registro mercantil. Revista Jurídica de Catalunya, 1, 127-141.
 • Puig Salellas, J. M. (1998). Notaries i registres. Institut d’Estudis Autonòmics, 771-779.
 • Puig Salellas, J. M. (1997). Lluís Figa Faura, 1918-1996, “In memorian. Revista Jurídica de Catalunya, 96.1, 71-78.
 • Puig Salellas, J. M. (1997). Notas sobre relaciones económicas entre esposos en Cataluña. Junta de Decanos de los Colegios Notariales, 220-241.
 • Puig Salellas, J. M. (1996). Entorn del concepte de fundació. Revista Catalana de Dret Públic, 21, 31-47.
 • Puig Salellas, J. M. (1996). Lectura a extranjeros: el concepto de “intérprete oficial” del artículo 150 del Reglamento Notarial. RDN 12, 44, 163-178.
 • Puig Salellas, J. M. (1995). La llengua de l’ensenyament (Comentari a la Sentència del Tribunal Constitucional 337/1994, de 23 de desembre). Revista de Llengua i Dret, 23, 23-40.
 • Puig Salellas, J. M. (1992). La Llengua en l’administració estatal. Revista de Catalunya, 68, [3]-8.
 • Puig Salellas, J. M. (1991).Dret civil i canvi cultural a Catalunya. Cultura davant del nou segle, 249-276.
 • Puig Salellas, J. M. (1990). La Supressió de les línies de català a EGB del País ValenciàTreballs de sociolingüística catalana, 8, 121. 
 • Puig Salellas, J. M. (1990). El dret de família a Catalunya i la realitat social. Revista Jurídica de Catalunya, 875-894.
 • Puig Salellas, J. M. (1990). Conceptos básicos de la doble oficialidad. Revista de Llengua i Dret, 14, 27-53.
 • Puig Salellas, J. M. (1989). La Llengua i la dominació política. Revista de Llengua i Dret, 91-103.
 • Puig Salellas, J. M. (1988). Més enllà del fet cultural. Debat nacionalista, 2, 39-40.
 • Puig Salellas, J. M. (1986). La Doble oficialitat lingüística del Tribunal Constitucional. Revista de Llengua i Dret, 105-136.
 • Puig Salellas, J. M. (1986). Incidència del divorci en la Reforma de 1984 de la Compilació. Revista Jurídica de Catalunya, 85, 7-56.
 • Puig Salellas, J. M. (1985). O Réxime constitucional, estatutario e normativo das linguas nacionais. Revista de Llengua i Dret, 1, 11-40.
 • Puig Salellas, J. M. (1984). La Llei de normalització lingüística a Catalunya i l’àmbit oficial. Revista de Llengua i Dret, 3, 11-31.
 • Puig Salellas, J. M. (1983). La Doble oficialitat lingüística com a problema jurídic. Revista de Llengua i Dret, 1, 53-78.
 • Puig Salellas, J. M. (1983). La reforma de la Compilació en matèria de relacions econòmiques entre cònjuges. Revista Jurídica de Catalunya, 82.3, 541-584.
 • Puig Salellas, J. M. (1983). El Ambito representativo del órgano de administración de las S.A. Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, 184-231.
 • Puig Salellas, J. M. (1981). Les relacions econòmiques entre esposos en la societat catalana d’avui. Discurs d’ingrés a l’Academia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Revista Jurídica de Catalunya, 80.2, 379-441.
 • Puig Salellas, J. M. (1978). La recuperació de l’Autonomia Legislativa a l’àmbit del dret privat. Revista Jurídica de Catalunya, 77.4, 1055-1060.
 • Puig Salellas, J. M. (1975). Comentario a la sentencia de 30 de enero de 1973 sobre preterición no errónea y desheredación injusta. Revista Jurídica de Catalunya, 74.1, 119-154.
 • Puig Salellas, J. M. (1972-1973). La regionalidad en la adquisición de la nacionalidad. Primera parte: Sobre la regionalidad de los nacionalizadosAnuario de Derecho Aragonés, XVI, 309-318. 
 • Puig Salellas, J. M. (1972). Comentario a la Sentencia de 26 de febrero de 1971 sobre el albaceazgo en la Compilación catalana y el Código civil. Revista Jurídica de Catalunya, 71.2, 325-366.
 • Puig Salellas, J. M. (1972). Comentario a la Sentencia de 26 de febrero de 1971 sobre el albaceazgo en la Compilación catalana y en el Código civil (continuación). Revista Jurídica de Catalunya, 71.4, 809-828.
 • Puig Salellas, J. M. (1970). Notas sobre la autonomía patrimonial de la mujer casada en la Compilación catalana. Revista Jurídica de Catalunya, 69.1, 253-332.
 • Puig Salellas, J. M. (1969). La Autonomía patrimonial de la mujer casada en derecho español : conferencia pronunciada en la Academia Matritense del Notariado, el día 12 de mayo de 1969. Revista de Derecho Privado, 80-120.
 • Puig Salellas, J. M. (1966). El problema de la lectura a extranjeros. Notas a la resolución de 8 de octubre de 1965. LN, 6, 27-33.

Capítols de llibre

Ponències de congressos

 • Puig Salellas, J. M. … [et al.]. (1987). Jornadas de reflexión sobre las lenguas españolas en la administración de justicia : Lloret de Mar, 13 de noviembre de 1987 : ponencias. [s.l. : s.n.].