Modest Prats


El dia 29 de maig de 2002 s’inaugura la Sala de Graus de la Facultat de Lletres amb la darrera lliçó del professor Modest Prats, «La Paraula i les paraules», amb motiu de la seva jubilació. Durant l’acte es fa pública la donació a la UdG de la seva biblioteca personal. Inventariada prèviament per  la Biblioteca, es compon de més de 6.000 volums, identificats amb un exlibris creat per Narcís Comadira.  La majoria d’aquests volums es troben integrats a la sala i estan disponibles en préstec, d’acord amb la voluntat de Modest Prats. 

Hi destaquen els volums de literatura catalana medieval i moderna, i dels anys 70, 80 i 90, entre ells, més d’un centenar d’obres de Manuel de Pedrolo. També hi ressalta la literatura castellana, italiana, francesa i clàssica, així com els estudis sobre literatura, filologia romànica, història de la llengua i història de Catalunya. Els llibres més valuosos són alguns diccionaris antics com ara el: Nuevo mètodo de gramàtica castellana, seguida de un prontuario de voces más usuales en Catalàn y Castellano (1847) o el Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana y latina per Pere Labernia. 1839 (Volum I) i 1840 (Volum II).