Fons


  • Biblioteca personal al Catàleg UdG
  • Selecció especial : en reconeixement a la seva figura i la seva obra, amb la col·laboració d’experts, la Biblioteca ha creat una selecció de llibres representativa (uns 1500 volums) per incorporar-la a la secció de Fons personals i col·leccions especials. Narcís Iglesias va basar el criteri en “destacar un tret característic de la trajectòria intel·lectual de Modest Prats. S’hi poden trobar edicions de referència d’autors clàssics, medievals o contemporanis, que mostren “un lector voraç d’interessos molt diversos”, estudis acadèmics que descobreixen “un savi amb gustos refinats i variats”, manuals acadèmics de lingüística i filologia de les dècades de 1960-70 que revelen “els seus inicis com a professor i investigador en filologia”, literatura contemporània publicada durant el franquisme que destapa “un lector en català bastant excepcional a l’època”, obres d’”amics i autors amb afinitats personals o estètiques“, així com llibres de temàtica local “amb aportacions rellevants i erudites“.