Prudenci i Aurora Bertrana


Fons Prudenci i Aurora Bertrana

El Fons Bertrana reuneix part de les biblioteques i documentació personals d’Aurora i Prudenci Bertrana procedents del seu domicili al Carrer Llúria, núm. 4 de Barcelona. Aquest fons fou catalogat, en una primera fase, durant l’any 1997, fruit de la col·laboració entre la Biblioteca i el Departament de Filologia i Filosofia de la UdG. Posteriorment es va incrementar amb altres donatius de persones relacionades amb Aurora Bertrana.

Consta de 1.187 llibres –molts d’ells dedicats–, entre els quals predomina la literatura, 49 títols de revista, originals literaris manuscrits, correspondència i altres documents personals.

  • Consulta: Biblioteca Barri Vell. Fons Prudenci i Aurora Bertrana
  • Procedència: Donatiu de la Diputació de Girona, Enric Sabadell, Família Guitart, Montserrat Cosidó, Víctor Compte
  • Data d’ingrés: 1997, 2000, 2013, 2017
  • Citeu com: Fons Bertrana (Universitat de Girona)
  • Adreça web: https://fonsespecials.udg.edu/Bertrana