Ramon Garrabou


Fons Ramon Garrabou EX-LIBRIS

El Fons Ramon Garrabou arriba a la Biblioteca el novembre de 2015, amb la mediació del Centre de Recerca en Història Rural de la UdG. El donatiu està format per 169 llibres, així com per 11 títols de revista. Els documents es centren principalment en l’àmbit de la història agrària, amb una especial atenció a la historiografia sobre Itàlia. 

Es un honor poder posar a disposició del public la biblioteca personal d’aquest professor i investigador, considerat el principal especialista d’història agraria contemporània de l’estat i doctor honoris causa de la Universitat de Girona.