Biografia


 Ramon Garrabou i Segura

Sedó, 1937-

Historiador

Ramon Garrabou, va ser investit Doctor Honoris Causa per la Universitat de Girona el 14 de marc de 2013, és Doctor en Història per la Universitat de Barcelona i Catèdràtic en Història I Institucions Econòmiques. Ha exercit de professor en les Universitats de Valencia, Girona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i actualment és professor emèrit de la UAB, on imparteix docència en el Màster Interuniversitari de Història Econòmica, que organitzen la UAB, la Universitat de Barcelona i la Universidad de Zaragoza. La seva tasca investigadora s’ha centrat en la història econòmica i en el món rural. En aquests camps ha fet importants aportacions sobre els processos d’adaptació de les agricultures tradicionals a l’economia capitalista. En particular, han estat molt rellevants les seves contribucions pioneres sobre la formació dels mercats rurals (estudis dels preus i salaris agrícoles), els canvis en les relacions socials agràries (especialment l’estudi de les modalitats de gestió i contractació agràries) i els canvis tecnològics i organitzatius de les explotacions agràries. En els darrers anys, s’han de destacar, d’una banda, els estudis sobre els nivells de vida i sistemes de nutrició i, de l’altra, sobre l’evolució dels paisatges mediterranis, l’anàlisi dels balanços de nutrients i l’eficiència energètica dels sistemes agraris tradicionals front als contemporanis durant els segles XIX i XX.

Informació i fotografia: Universitat de Girona