Joaquim Garriga i Riera


Ex-libris del Fons Joan Garriga

L’octubre de 2018, per voluntat expressa de Joaquim Garriga, la seva família feia lliurament, en un acte celebrat a la Sala de Graus, del fons bibliogràfic de l’historiador de l’art a la Biblioteca de la UdG.

La col·lecció està formada per prop de 2.000 exemplars, dels quals destaquen especialment els relacionats amb la Història de l’Art i el seu focus d’investigació. Més de la meitat del fons són obres sobre l’època moderna: Art del Renaixement i Barroc.

Hi predominen les obres de teòrics de l’art, especialment aquelles que l’ajudaren a situar el seu interès a “esbrinar els procediments de representació espacial aplicats en la pintura catalana del segle XVI, i més específicament a explorar-hi la introducció de la perspectiva artificialis” [1]. El seu fons es nodreix de tractats d’època en relació amb la teoria de l’art com els tractats de Vitruvi, Leon Battista Alberti, Benvenuto Cellini o Giorgio Vasari, entre d’altres.

Lògicament, hi trobem també representats els grans artistes, tant en catàlegs que ens mostren la seva pràctica artística, com estudis més teòrics sobre aquesta. Dins els més destacables serien Michelangelo Buonarroti, Leonardo Da Vinci i Raffaello Sanzio, però també trobem força referències d’Albrecht Dürer, Filippo Brunelleschi, Rembrandt i Diego Velázquez. Els noms del cànon renaixentista i barroc comparteixen espai amb altres molt menys estudiats però que doten de sentit la seva recerca.

[1] Garriga i Riera, J. (2010). Qüestions de perspectiva en la pintura hispànica del segle XVI: criteris d’anàlisi perspectiva i aplicació al cas de Catalunya (Tesi doctoral, Universitat de Barcelona, Catalunya). p. 35