Biografia


Joaquim Garriga

Malgrat de Mar, 1945 – Girona, 2018

Historiador de l’art

Joaquim Garriga i Riera (1945-2018) va néixer a Malgrat de Mar, i el seu primer contacte amb la ciutat de Girona el motivaren els seus estudis al Seminari Diocesà. Aquesta formació la va completar amb la diplomatura d’arqueologia cristiana el 1969 al Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (Roma, Itàlia) i amb una llicenciatura en teologia el 1970 a la Pontificia Università Gregoriana (Roma, Itàlia). Finalment es llicencià en història de l’art a la Universitat de Barcelona l’any 1975, i el 1990 esdevingué doctor a la mateixa universitat amb la tesi Qüestions de perspectiva en la pintura hispànica del segle XVI: criteris d’anàlisi perspectiva i aplicació al cas de Catalunya. Durant vint anys va exercir de professor titular a la mateixa universitat on es va doctorar fins a esdevenir catedràtic de la Universitat de Girona fins a la seva jubilació l’any 2015.
La seva llarga trajectòria en el món de la investigació i la docència deixa un gran llegat, amb obres com Renacimiento en Europa, de la col·lecció «Fuentes y Documentos para la Historia del Arte», publicada per Gustau Gili el 1983 o a Història de l’art català d’Edicions 62, el seu volum L’època del Renaixement. Aquests treballs, entre molts d’altres, continuen obrint noves vies per a l’estudi del Renaixement a Catalunya.
Bonaventura Bassegoda destaca, a la publicació In Memoriam: Joaquim Garriga i Riera (1945-2018), la seva investigació al voltant dels procediments de la representació de la perspectiva i la seva difusió als tallers dels pintors entre els segles XV i XVI. Aquesta línia d’investigació la podem trobar dibuixada en les matèries que cobreix el seu fons bibliogràfic. L’art del Renaixement especialment, així com la seva arquitectura i pintura, els tractats de perspectiva i els estudis sobre artistes del Cinquecento: Miquel Àngel, Leonardo i Rafael, formen una part essencial d’aquests fons que ens ha llegat Joaquim Garriga, amb el qual, d’alguna manera, comparteix el seu coneixement i continua la seva tasca docent.