Biografia


Salomó Marquès i Sureda

L’Escala, 1942 

Mestre, pedagog i investigador

Fill de mestra, estudià al Cor de Maria i als Maristes Col·legi Immaculada. Vinculat estretament als Minyons Escoltes al llarg de tota la seva vida, de les finalitats d’aquests en farà les seves grans passions: país, fe i educació. 

Salomó Marquès entén l’educació com: “una relació, comunicació, acció reflexionada, com a projecte d’alliberament personal i col·lectiu, com a il·luminació per comprendre les complexitats de la vida, com a recerca amb criteri, com a manera de canviar la nostra relació amb nosaltres, els altres i el món”.

Els anys 1959-1966 els passà al Seminari de Girona, on estudià Teologia i fou ordenat sacerdot. El 1972 se’n va anar a estudiar Pedagogia a la Universitat Pontifícia Salesiana de Roma. El 1973 demanà la secularització i tornà a Girona, on estudià Ciències de l’Educació al Col·legi Universitari de Girona.

El curs 1977-78 presentà la tesina, basada en la transcripció i estudi d’un segon volum inèdit de les Instruccions de mossèn Baldiri Reixac, localitzat al Seminari Diocesà. Aquell mateix any guanyà una plaça d’ajudant al Departament de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El 1981 llegí la tesi, sobre l’estudi de l’ensenyament a Girona al S. XVIII.

Salomó Marquès tingué un paper molt actiu en la creació de la Universitat de Girona el 1991 i va ser degà de la Facultat de Ciències de l’Educació durant el període 1991-1994. Va ser el primer catedràtic de la Facultat d’Educació i Pedagogia, amb un projecte de recerca sobre l’exili dels mestres després de la victòria de Franco i de la derrota de la democràcia i el catalanisme.

El curs 2006-2007 fou nomenat professor emèrit de la Universitat de Girona.

Al llarg de la seva trajectòria ha rebut diverses distincions i col·labora amb diverses institucions, com la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana o el Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, entre d’altres.

Extret de: Besalú, X. Salomó Marquès Sureda : aproximació biogràfica. Barcelona : Mestres 68 : Rosa Sensat, 2011

Fotografia: S. Marquès