Integrants


Dins el Fons del Magisteri Exiliat hi ha:

  • Josep Mir Fàbrech
  • Pilar Munárriz de Leal