Història de l’Educació


El Fons per a la Història de l’Educació de la Biblioteca de la Universitat de Girona s’estructura al voltant del fons antic de la Biblioteca de l’Escola Normal de Girona (1844- ), que va ser catalogat l’any 1994 i que fou definitivament instal·lat a la Biblioteca Barri Vell de la UdG el 1998.

Aquest fons antic consta de 2.461 llibres i s’ha anat incrementant i completant amb donatius de diferents persones (Bargés, Boixadós, Dalmau, Esteva, Franch, Ferrer C. Maura, Mestras, Pallach, Sigalés, Verrié…) vinculades al món de l’ensenyament i el fons de l’Escola Bruguera. Actualment aquest fons consta d’uns 10.000 volums.


  • Consulta: Biblioteca Barri Vell. Fons per a la Història de l’Educació
  • Procedència: Fons antic de l’Escola Normal de Girona i successives donacions
  • Data d’ingrés: 1998, 2006, 2014-2015
  • Citeu com: Fons per a la Història de l’Educació (Universitat de Girona)
  • Adreça web:  https://fonsespecials.udg.edu/FHE

Fons antic de l’Escola Normal de Girona al Catàleg UdG

Edifici Athenea de Rafel Masó, seu de les Escoles Normals 1917-1965

Edifici Athenea

El 1844 es creà la Normal de Girona (només masculina), amb seu al carrer de la Força, on també hi haurà l’Institut de Segon Ensenyament. Des de llavors, amb breus interrupcions i diversos canvis d’ubicació, s’ha mantingut a la ciutat la institució per a la formació dels mestres i les mestres (des de 1914) que desemboca en els estudis actuals que acull la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

Des d’aquells primers moments, l’escola va disposar d’una biblioteca. Ja a l’Inventario de los objetos que constituyen el material de enseñanza de esta escuela, Gerona, noviembre de 1880 (AHG, lligall 1849), l’únic inventari que es conserva de la primera època de l’Escola, s’hi indica que hi ha una biblioteca amb les principals obres per a la carrera i altres coneixements útils.

Extret de: La Normal de Girona i el magisteri públic

La nova seu de la Normal de 1964 poc després de la seva estrena. Foto: P. Cornellà

Edifici Normal

Durant el curs 1964-65 s’inaugurà la nova seu de la Normal, obra de l’arquitecte Francisco Navarro Borràs, a la confluència dels carrers Emili Grahit, Creu i l’avinguda Montilivi.

El 1972 la Normal de Girona esdevingué un centre de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El 1991 es creà la Universitat de Girona, amb una Facultat de Ciències de l’Educació on s’integraren els estudis de Magisteri juntament amb els de Pedagogia, Psicologia i Educació Social.

Extret de: La Normal de Girona: 150 anys d’història