Isabel Dalmau


Biografia

Isabel Dalmau i Sendra

Pals, 1907 – Girona, 1999

Mestra

va cursar estudis de primària, batxillerat i magisteri a Girona, on obtingué el títol de Mestra de Primera Ensenyança el 15 de març de 1929. El curs 1930-1931 amplia estudis a la Université du Travail a Charleroi (Bèlgica) i exerceix com a mestra (sempre a l’escola pública) des del 1931, primer com a interina a Blanes i després, amb plaça en propietat, a les escoles de Pujarnol (1933-1934), Bordils (1934-1936) i, a Girona (1936-1978), a les escoles Botet i Sisó, Carles Marx (Col·legi Germans de La Salle), Lorenzana (Col·legi Verd), Portal Nou i Eiximenis.

Va participar als cursos de matemàtica moderna i ciències de l’Escola d’Estiu Rosa Sensat i també als cursos d’estiu de la Universitat de Pau, en les especialitats de francès i didàctica del francès.