Escoltisme


El Fons sobre Escoltisme està format per diferents donacions, la primera de totes va ser la de Manel Subirà, un dels històrics de l’escoltisme català. A aquesta s’hi han afegit les donacions de Mn. Jordi Font, consiliari de l’escoltisme gironí; Tomàs Costa, un dels fundadors de l’escoltisme a Olot; Joaquim Franch, i Jordi Verrié.

És un fons format per llibres i revistes. Els llibres són de dos tipus: d’una banda, els més pedagògics i doctrinals i, de l’altra, els de tècniques, jocs, etc. Pel que fa a les revistes hi ha les que es publicaven a Catalunya i també de franceses, que eren molt llegides a casa nostra. És un fons molt útil per fer estudis sobre aquest moviment que tanta repercussió va tenir a casa nostra, especialment durant l’època franquista.

Fons relacionat: Fons Salomó Marquès (Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI))